Systém pre výpočet a riadenie provízií predajnej siete

Ponúkame komplexný systém pre automatizáciu výpočtu provízií

Riešenia pre spoločnosti, ktorých biznis je postavený na sieti predajcov - bankovníctvo, telekomunikácie
Kto sme Čo ponúkame Ďalšie oblasti Kontakt
Budovanie dátovej infraštruktúry potrebnej pre výpočet provízií

Automatizácia získavania dát predajného lievika

Unikátny model pre ukladanie dát z predajných procesov


Incentive Compensation Management